ปัญหาสุขภาพของคุณ
คืออะไร ?

บทความสุขภาพ

โรคเหงือก คุณมีโอกาสเป็นโรคนี้ไหม?

โรคเหงือกเป็นโรคในช่องปากที่พบบ่อยที่สุดในโลก แต่โรคนี้อาจไม่แสดงอาการอะไรให้เห็นในทันที ภัยเงียบนี้เป็นอันตรายเพราะคุณอาจไม่คิดว่าตัวเองเป็นโรคเหงือก

อ่านต่อ